Odvoz odpadních vod, vývoz septiků, jímek a žump

Rozsah vývozu odpadních vod

Pod službou, odvoz odpadních vod, se rozumí:

  • vývoz septiků a žump
  • vývoz domovních čističek odpadních vod (ČOV)
  • vývoz jímek zachycujících odpadní vody a kaly
  • vývoz lapolů
 
Vývoz septiků

Použitá technika

K této práci používáme fekální vůz o objemu 8 mtažený traktorem. Naše fekální vozy mají ve výbavě standardně 20 m hadic.

Hromadné vývozy

Po předchozí domluvě je možné uskutečnit i hromadný odvoz odpadních vod z více septiků či žump najednou.To je výhodné především při vývozu odpadních vod z jímek nebo septiků o malém objemu (1 – 3 m3).

Hromadné vývozy jsou cenově výhodnější, což je dáno tím, že se využije kapacita fekálního vozu (8m3) a náklady na dopravu se rozpočítají mezi zákazníky.

Odpovědný přístup

Naši pracovníci přistupují k této práci odpovědně. Při práci dbáme na to, aby po odčerpání odpadních vod nebo kalů po naší činnosti nezbyly žádné stopy.

Jímky jsme schopni vyčistit také od hustých kalů a usazenin (škraloupů). V případě potřeby promícháváme odpadní kaly, dokud není septik maximálně vyčištěn. Na přání zákazníka je možné na zředění kalů i dovést čistou vodu.

Při haváriích jsme schopni zabezpečit odvoz odpadních vod také mimo pracovní dny.

Součástí našich služeb je i telefonní dostupnost 24 hodin denně.

 
Vývoz septiku

Potvrzení o vývozu

Od 1.1.2021 ukládá zákon majiteli jímky předložit doklad o odvozu odpadních vod až dva roky zpětně, a to na vyžádání státu nebo obce. V případě nedoložení hrozí majiteli jímky pokuta.
U naší firmy je doložení potvrzení o vývozu samozřejmostí. Likvidaci provádíme na čističkách odpadních vod v okolních městech, se kterými úzce spolupracujeme, a proto je likvidace odpadních vod ekologická.

Formulář Kuncová (odpadní vody)

V případě zájmu nás kontaktujte na telefonu +420 774 753 284, prostřednictvím e-mailu michaela.kuncova@malina-vrse.cz, nebo využijte formulář pro nezávaznou poptávku níže.

Nezávazná poptávka (dotaz)

    (Přibližný objem odpadních vod, nutné k sestavení cenové nabídky.)