Jak se vyhnout pokutám od obce, či státu při vývozu jímky?

Vývoz septiků

Máte doma jímku, žumpu nebo septik? Víte o tom, že doklady o vývozu odpadních vod musíte skladovat dva kalendářní roky zpětně? Vše důležité se dočtete v našem článku.

Od 1.1.2021 nabyla účinnost novela zákon č. 113/2018 Sb., která ukládá všem majitelům žump, uchovávat doklady o vývozu odpadních vod za dobu posledních dvou kalendářních let. V případě, že majitel nedoloží patřičný doklad, hrozí mu pokuta do výše až 20 000.

Naše služba Odvoz odpadních vod Vám zajistí potvrzení o vývozu a ekologické likvidaci odpadních vod, které je potřeba při kontrole z České inspekce životního prostředí.

Nespoléhejte se tedy na odvoz odpadních vod od společností nebo živnostníků, kteří Vám tento doklad nedodají a poptejte vývoz/odvoz od našich odborníků s dlouhodobou tradicí a zkušenostmi.

Tlaková čistička LIAZ

Máte ucpanou kanalizaci nebo potrubí? V tomto případě doporučujeme použít naše služby Vysokotlakové čištění. Zajistíme odstranění většiny usazenin z kanalizačního potrubí nebo jímek.